fredag 28 augusti 2015

Vanliga misstag med flervalsfrågor

Exam by albertogp123, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by albertogp123 on Flickr 

Flervalstester används väldigt ofta idag som en funktion i en lärplattform eller som mobilapp. Att skapa meningsfulla tester är en konst och det är viktigt att testet leder till lärande och insikter hellre än bara testa faktakunskaper. Det är lätt att skapa frågor som inte ger mervärde och det är temat för en artikel av Donald Clark, Top 10 stupid mistakes in design of Multiple Choice questions. Han listar tio vanliga fel och föreslår bättre lösningar. Frågor ska leda till lärande och det är viktigt att alla svar ger feedback som hjälper studenten att tänka om. Enligt Clark ska en bra fråga:
  • tvinga dig att tänka
  • ge konstruktiv återkoppling
  • skapa ett samtal
  • vara positiv
Alla svar ska vara trovärdiga, allt för ofta finns det ett eller två svar som är helt omöjliga och detta betyder att studenten enkelt kan gissa det rätta svaret. När du har skapat en ny test är det viktigt att låta någon testköra den. Be testpiloten tänka högt under processen så att du kan höra reaktionerna. Så kan du upptäcka ologiska och förvirrande element i dina frågor. 

- Questions encourage, not just the acquisition of learning but also critical thinking. Questions stimulate curiosity. Questions can intrigue and pull the learner towards exploring a subject in more detail. Good questions can be learning experiences in themselves not just test items. They can be used to stimulate thought but also, through good feedback, explain to the learner why they have a misconception, even act as a way of getting a point across. Questions drive learners forward. Inga kommentarer: