lördag 15 augusti 2015

Symposium om kollaborativt lärande och mobila applikationer


Mobiler och plattor med ständig internetuppkoppling är idag självklara inslag i vardagslivet. Detta innebär att vi kan söka information, kommunicera och kollaborera nästan varifrån som helst. Hur påverkas lärande och utbildning av denna mobilitet? Forskargruppen HEEL (Higher Education and E-Learning) arrangerar ett vetenskapligt symposium om kollaborativt lärande och mobila applikationer vid Mittuniversitet, Sundsvall 12-13 oktober.

Oavsett om det är informellt eller formellt lärande det handlar om är det i mötet och samarbetet mellan individer som det kollaborativa lärandet äger rum. Framväxten av mobilitet som en viktigt aspekt av individers livsföring pekar även på ett behov av att diskutera hur mänskligt lärande går till. Denna utmaning är i fokus under symposiet.

Vid symposiet kommer du att erbjudas möjlighet att lyssna på och diskutera kollaborativt lärande och mobila applikationer med fem internationellt erkända forskare:
  • Prof. Martha Cleveland-Innes, Athabasca University 
  • Prof. Agnes Kukulska Hulme, Open University UK 
  • Prof. Marcelo Milrad, Linnéuniversitetet 
  • Prof. Thomas Ryberg, Aalborg University 
  • Prof. Marcus Specht, Open University Netherlands
Symposiet är kostnadsfritt.
Anmäl dig senast fredagen den 4 september via e-post till anders.d.olofsson@umu.se.

Inga kommentarer: