onsdag 26 augusti 2015

Examination via videomöte


En återkommande fråga kring examination i distansutbildningar är identitetskontroll och risken för fusk. En lösning är att införa muntlig examination via videomöte där studenten måste kunna säkerställa sin identitet genom att t ex visa ID-kort. En ny studie från Brasilien har analyserat muntlig examination via videomöte av 3462 juridikstudenter mellan 2008 och 2012, Effective web videoconferencing for proctoring onlineoral exams: a case study at scale in Brazil. Varje student fick upp till 30 minuter att presentera en sammanfattning av en skriftligt inlämningsuppgift och svara på frågor och lärarna tyckte att detta gav en bra bild på studentens kompetens i ämnet. Identifikation var säker och lösningen sparade både studenter och lärosäten både tid och pengar. Studenter som inte kunde koppla upp sig hemifrån kunde göra det i lokala bibliotek, skolor eller lärcentra för att få tillgång till bredband, webbkamera och headset.

This study demonstrated that even in a challenging distributed learning context such as the one in Brazil, with low internet connectivity in widely distributed and isolated settlements, online videoconferencing technology was used effectively as a quality assurance mechanism in a scaled, low cost and flexible way. 

Artikeln menar att denna examinationsmetod kommer att studeras vidare men kan vara en självklar bedömningsmetod i distanskurser framöver.

Referens:
Okada, A., Scott, P., & Mendonça, M. (2015). Effective web videoconferencing for proctoring online oral exams: a case study at scale in Brazil. Open Praxis, 7(3), 227-242. doi:10.5944/openpraxis.7.3.215

Inga kommentarer: