fredag 21 augusti 2015

Öppna kursböcker

Studenter betalar väldigt mycket för sina kursböcker och många avstår från dyra inköp. De lånar av varandra, kopierar eller lånar på biblioteket. En växande rörelse bland många universitet idag är att publicera egna kursböcker och lägga dem gratis på nätet. Modellen är att dessa öppna kursböcker betalas av extern finansiering från stiftelser, företag eller konsortier där flera universitet samverkar.

Ett exempel på öppen publicering är amerikanska Open textbook library som består av ett nätverk av 22 universitet, Open textbook network. Idag har de cirka 160 kursböcker i sin samling och alla är gratis att ladda ner som pdf-fil eller i olika e-bokformat. Vill du ha en tryckt version får du betala men kostnaden är mycket lägre än kommersiella böcker. Böckerna skrivs av flera universitetslärare och kan revideras snabbt och enkelt vid behov. Studenterna har alltid tillgång till den senaste versionen.

Ytterligare ett exempel på öppna kursböcker är Openstax College som erbjuder grundläggande kurslitteratur inom många högskoleämnen. Så länge finns det ingen motsvarighet i Sverige.

Här kan du se en föreläsning av David Ernst (University of Minnesota) som beskriver bakgrunden till denna utveckling och en introduktion till Open textbook library.

Inga kommentarer: