fredag 14 augusti 2015

Skolverket släpper ny guide till digitala lärresurser


Skolverket har sammanställt en ny guide till digitala lärresurser för att hjälpa lärare hitta rätt verktyg till sin undervisning. Guiden har delats upp i följande kategorier: söka digitala resurser, skapa egna resurser, dela med andra, samla och sortera. Det finns många länkar till resurssamlingar, olika verktyg och tjänster samt artiklar och internationella nätverk.

Enligt en artikel i webbtidningen Skolvärlden, Så kan du välja digitala läromedel, ska guiden ge läraren ett underlag för att kritiskt granska olika resurser och gör mer kvalificerade val.

- Guiden består av ett antal frågor som man bör ställa till läromedlet. Vissa saker är förstås precis samma som när det gäller vilket läromedel som helst. Som lärare förväntas man göra en viss analys av det läromedel man använder men det är mer svåröverskådligt när det kommer till digitalt material, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket med uppgift att bevaka och sprida kunskap om digitalisering i skolan.

En del av guiden, Värdera digitala lärresurser, ger dig ett frågebatteri som kan hjälpa dig bedöma lärresurser från tre perspektiv:
  • Användarperspektivet - hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?
  • Pedagogisk anpassning - särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet
  • Ämnesdidaktiskt perspektiv - lärande- och bedömningspotential
Även lärare inom vuxen- och folkbildning samt högre utbildning kan hitta bra tips och nyttiga råd i denna guide.

Inga kommentarer: