lördag 12 januari 2019

Innovativ pedagogik - ny rapport

CC BY Some rights reserved by Open University
Brittiska Open University publicerar varje år en rapport, Innovating pedagogy 2019, som analyserar nya pedagogiska trender som kan påverka undervisning och lärande inom både skola och högre utbildning framöver. Trenderna beskrivs med exempel och kritiska analyser.

De pedagogiska trenderna som beskrivs i rapporten är:
 • Playful Learning 
  Lärande via spel och lek. Egentligen inget nytt men en form som utvecklas starkt både i skolan och i högre utbildning.
 • Learning with Robots
  Robotarna blir allt mer intelligenta och kan agera som samtalspartner och ger svar på grundläggande frågor.
 • Decolonising Learning 
  I en globaliserad värld behöver vi se flera perspektiv och ifrågasätta gamla normer som oftast utgår ifrån ett vit, manligt, europeiskt perspektiv.
 • Drone-based Learning
  Drönare används allt mer i utbildningssyfte.
 • Learning through Wonder 
  Att väcka lust till lärande genom att skapa nyfikenhet.
 • Action Learning
  Kollaborativt lärande med fokus på praktik.
 • Virtual Studios
  Design genom nätbaserad kollaboration.
 • Place-based Learning
  Miljön påverkar lärandet och då är det viktigt att komma utanför klassrummet till en lämpligare miljö som kan inspirera studenterna.
 • Making Thinking Visible
  Användning av digitala verktyg för att synliggöra lärprocessen.
 • Roots of Empathy
  Att lära sig se världen genom andras ögon, skapa empati och förståelse för våra medmänniskor.

Referens
Ferguson, R., Coughlan, T., Egelandsdal, K., Gaved, M., Herodotou, C., Hillaire, G., Jones, D., Jowers, I., Kukulska-Hulme, A., McAndrew, P., Misiejuk, K., Ness, I. J., Rienties, B., Scanlon, E., Sharples, M., Wasson, B., Weller, M. and Whitelock, D. (2019). Innovating Pedagogy 2019: Open University Innovation Report 7. Milton Keynes: The Open University.

Inga kommentarer: