söndag 27 januari 2019

Trender som påverkar utbildning - ny rapportOECD har publicerat en ny rapport som beskriver de viktigaste megatrenderna som påverkar utbildning och lärande, Trends shaping education 2019. Rapporten analyserar hur förutsättningarna för utbildning och lärande påverkas av följande megatrender:
  • Globalisering och den globala arbetsmarknaden. Hur utrustar vi dagens studenter för dessa utmaningar?
  • Demokrati och medborgarskap i en globaliserad värld, inklusive det moderna medielandskapet. Krav på mediekompetens och kritiskt tänkande.
  • Säkerhet, såväl på den nationella som på den privata nivån. Hur lär vi oss att hantera verkliga och upplevda hot?
  • Ökande livslängd och livslångt lärande. Ökande intresse för kompetensutveckling bland friska äldre.
  • Kultur och livsstil. Digitalisering påverkar livsstil, hur vi umgås och hur vi kommunicerar.
Läs mer om rapporten i Stefan Pålssons blogg, Veckans spaning vecka 4.

Inga kommentarer: