måndag 15 april 2019

Wikipediadagen 2019

Wikipediadagen 2019 hålls lördagen den 27 april (14:15 - 17:00) i Riksarkivets lokaler, Fyrverkarbacken 13 i Stockholm. Huvudtalaren på konferensen är Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet. Dessutom fins det en paneldiskussion med företrädare från Utrikesdepartementet, Svenska Miljöinstitutet och the Blank Spot Project med Elza Dunkels som moderator.

Senare i år kommer den stora internationella konferensen, Wikimania, 14-18 augusti, med temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Inga kommentarer: