lördag 31 augusti 2019

Skapa större engagemang i digitala möten

Photo by Wes Hicks on Unsplash
I många digitala möten och webbinarier är det bara en liten minoritet som kommer till tals. Samma sak gäller förstås i fysiska möten men i digitala möten är de tysta dessutom ganska osynliga. En kort artikel av Judy Rees, How To Turn Lurkers Into Participants In Your Online Meeting, ger praktiska tips om hur du kan skapa större engagemang och effektivare möten och webbinarier. Bland hennes tips hittar du följande:
  • Ord som möte eller webbinarium skapar fel associationer. Kanske bättre att beskriva aktiviteten som en dialog eller aktiv diskussion
  • Skriv tydligt i inbjudan att man förväntas bidra aktivt till diskussionen
  • Mötets syfte är klart och alla förstår varför deras bidrag är värdefullt
  • Skapa en upvärmningsaktivitet i början av mötet för att aktivera gruppen
  • Se till att alla kommer till tals genom att bjuda in dem med namn om möjligt
  • Ge beröm!

Inga kommentarer: