torsdag 8 augusti 2019

Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

Public domain by Polyclick Visitor on Pexels
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) arrangerar en virtuell konferens  om högskolepedagogisk utveckling, 27 september (09:00-14:30) i samarbete med ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning). Konferensen är avgiftsfri och helt nätbaserad så att du kan delta varifrån som helst, så länge du har en bra internetuppkoppling. Konferensen sker i e-mötesplattformen Zoom och alla sessioner ger dig möjlighet att delta i diskussioner via chatt och i många sessioner blir det diskussioner  med ljud och bild i smågrupper.

På konferensen kan du delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. SFS, SUHF, Sulf, UHR och andra viktiga aktörer i högskolesektorn belyser hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling. Dessutom presenterar UKÄ sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling och vill ha din hjälp att dra slutsatser och tolka resultaten.

Programmet kommer att bjuda på såväl föredrag som seminarier och workshops i smågrupper. Under pauserna erbjuds interaktiva sociala aktiviteter. Hela programmet presenteras längre fram.

Inga kommentarer: