torsdag 8 juli 2010

Hur hittar man öppna lärresurser?

Eva Norling, bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Högskola, har gjort en kort guide om hur man söker öppna lärresurser (Open Educational Resources) som man kan använda i egen undervisning. Dagens sökmotorer är väldigt bra när man söker textbaserat material men mindre bra när man söker video eller ljud. Dessa resurser finns utspridda på många olika ställen på webben och vi saknar enkla och tydliga sökmotorer som kan hitta just den film du letar efter. Här ger Eva några bra länkar som kan hjälpa dig på vägen.

Inga kommentarer: