söndag 25 juli 2010

Nytt nätverk för lärare

Tidigare fick lärare diskutera undervisning och pedagogik med sina kollegor i lärarrummet eller kanske vid ett uppstartsmöte i början av terminen. Nu skapar man egna nätverk med kollegor från hela världen för att diskutera, få inspiration och prova nya idéer. Detta kallas för ett personligt lärande nätverk (Personal Learning Network) och det finns nu ett flertal välutvecklade sådana.

Ett nytt nätverk heter just The Educators' PLN och har på ganska kort tid samlat 4800 utbildare från både universitet och skolor. Det finns många diskussionsgrupper, filmer, lärresurser och länkar till bloggar och information. Du kan förstås starta en egen grupp inom just ditt intresseområde och se vilka nya kontakter du får.
En svensk variant av detta är förstås Dela! med nästan 1500 medlemmar.

Inga kommentarer: