torsdag 15 juli 2010

Ny rapport om virtuella världar inom högre utbildning


Times Higher Education skriver idag om en ny rapport som visar ökande intresse inom högre utbildning för virtuella världar som Second Life (se artikeln Sceptics start to see the other side of Second Life). En del universitet har satsat ambitiöst medan de flesta har avstått från att undersöka möjligheterna och rapporten skriver om n polariserad inställning bland akademiker - antingen för eller emot med få mitt emellan. Det krävs en kritisk massa entusiaster för att användningen av nya tekniker ska få trovärdighet på ett lärosäte och på de flesta ställen har skeptikerna varit för många.

Rapporten ser dock en ljusning på grund av den svåra ekonomiska situationen bland lärosäten, i synnerhet i Storbritannien. Virtuella världar ger möjlighet till seminarier och möten utan resekostnader och där deltagare från hela världen kan samlas. Rapporten kartlägger utvecklingen under de senaste 3 åren och ger exemple på både framgångsrika och misslyckade projekt.

Rapporten, Zen and the Art of Avatar Maintenance, har skrivits av organisationen Virtual World Watch och kan laddas ner som pdf-fil.

Inga kommentarer: