torsdag 1 juni 2017

Distanskurs om EU:s nya dataskyddsförordning

Inom cirka ett år träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och många undrar hur den kommer att påverka företag och organisationer. Den kommer att betyda omfattande ändring i hur vi hanterar personuppgifter bland annat. Karlstads universitet ger till våren 2018 en nätbaserad kurs i fem fristående moduler om den nya förordningen enligt en nyhet från universitet, Ny utbildning om dataskyddsförordning.

- Kursen kommer att erbjudas på distans och är uppdelad i fem fristående delar som kan läsas var för sig och i egen takt. Alla delar tillsammans motsvarar 7,5 högskolepoäng, berättar Stefan Alfredsson, projektledare och forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Under hösten 2017 arbetar vi med att utveckla kurserna som kommer vara sökbara på antagning.se i september.

Kursmaterialet kommer även att vara fritt tillgängligt för alla som vill läsa på egen hand utan att ta några högskolepoäng. Läs mer om kurserna, Privacy by design.

Inga kommentarer: