torsdag 1 juni 2017

UKÄs årsrapport - stort söktryck men ökad snedrekrytering

Bild: UKÄ
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat sin årsrapport med statistik, rapporter och trender inom svensk högre utbildning, Årsrapport 2017 för universitet och högskolor. Rapporten presenterar följande huvudtrender:

  • Det finns en stor efterfråga på högre utbildning i Sverige och alla lärosäten får flera sökande än det finns plats för. Detta är ovanligt när landet har högkonjunktur.
  • Lärosäten fokuserar på programutbildningar, i synnerhet professionsutbildningar, medan antalet fristående kurser har minskat avsevärt. Nackdelen här att fortbildning och det livslånga lärandet har drabbats.
  • Det finns en ökande snedrekrytering till högre utbildning. 
  • Den typiska studenten idag är en kvinna med högskoleutbildade föräldrar i en storstad.
  • Andel kvinnor bland de examinerade är nu 64%
  • Andelen som går vidare till forskarutbildning minskar kraftigt.
  • 14 % av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
 En utmaning som ligger på horizonten är hur vi ska hantera en lågkonjunktur när traditionellt flera söker sig till högskolan. Enligt Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef:

- Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar.

Lyssna här på ett radioreportage från Ekot där Annika Pontén intervjuas om rapporten.

Inga kommentarer: