fredag 2 juni 2017

EU Kommissionen presenterar nya utbildningsstrategidokument

EU Kommissionen lanserar två nya strategidokument med målet att skapa framtidsorienterade, högkvalitativa och inkluderande skolor och universitet. Dessa ingår i det övergripande initiativet Modernising education in the EU, som startades i fjol. De två dokumenten finns översatta till alla officiella EU-språk, inklusive svenska:
För skolområdet har kommissionen identifierat följande prioriteringsområden:
  • kvalitet och tillgänglighet
  • excellenta lärare och skolledare
  • förbättrad styrning 
Inom högre utbildning identifieras följande prioriteringar:
  • se till att studenter har de nödvändiga färdigheter för dagens ekonomi
  • bredda tillgängligheten inom högre utbildning
  • överbrygga innovationsglappet mellan högre utbildning, forskning och näringslivet
  • se till att parterna inom högre utbildning samarbetar effektivare
Enligt Tibor Navracsics (European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport):

- En bra utbildning lägger grunden för den personliga utvecklingen och ett aktivt medborgarskap. Det är utgångspunkten för ett framgångsrikt yrkesliv och det bästa skyddet mot arbetslöshet och fattigdom. Men för att göra det möjligt för individer och samhället att dra nytta av dessa fördelar, behöver vi utbildningssystem av hög kvalitet i hela EU. Initiativen som offentliggörs i dag och fortgående stöd från EU kommer att hjälpa medlemsländerna och utbildningsanordnare att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna för alla unga européer, vilket bidrar till att skapa ett rättvist och motståndskraftigt samhälle.

Inga kommentarer: