måndag 28 oktober 2019

Läranderesurser - skriva, filma, presentera

Jag har tidigare skrivit om olika inspirationsfilmer om IKT-pedagogik av Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad. Nu har hon samlat filmerna samt andra lärresurser under rubriken Läranderesurser under följande rubriker:
 • Jobba smart i Word
  Automatisk innehållsförteckning, sidnummer på rätt ställe, försättsblad och andra trick.
 • Poster i A3-storlek
  Du kan använda PowerPoint för att göra layout för en mindre poster.
 • Spela in din presentation
  Gör en muntlig redovisning online genom att spela in dig själv i PowerPoint.
 • Att filma
  Enkla råd för dig som ska filma en fältstudie, VFU-uppgift eller en berättelse.
 • Variera din presentation
  Känner du dig lite trött när du får i uppgift att göra en muntlig presentation?
Bakom varje rubrik finns det många korta instruktionsfilmer smat texter och bilder som inspirerar. Här till exempel ser du en film om presentationsverktyget Sway från samlingen Variera din presentation.

Inga kommentarer: