torsdag 21 november 2019

Nationellt testbädd för utbildningsteknologi


Vinnova beviljar finansiering av Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech. Testbädden skall utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande. Kostnader för projektet omfattar 14 miljoner, varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner där återstående finansieras av tio huvudmän och branschen.

En central del i testbädden är en strukturerad metod som skall tas fram för att testa och utvärdera digitala verktyg för lärande. Målet i det tvååriga projektet är att tio huvudmän, två regionala hubbar, edtechbolag och forskare skall genomföra 150 tester i lärmiljöer i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, kvalificerad yrkeshögskola och högskolor. Testbädden vänder sig till huvudmän som vill öka sin digitala kompetens, beställarkompetens och erbjuda utveckling för lärare och studenter och till företag som har nya edtech produkter och lösningar som de vill testa och utveckla.
Metod av forskare och profession skall ge en “verktygslåda” för utveckling

Hanna Elving leder den nationella testbädden för edtech i Nacka kommun, som är projektägare. Hon beskriver att den strukturerade metoden kommer att göra testerna jämförbara och skalbara, något som kommer att skapa nytta för många fler än de som initialt är involverade i projektet. - Våra resultat kommer för det första skapa direkt nytta för lärare och elever men också att kunna spridas och användas av fler, något vi vet att det finns ett stort behov av hos lärare och huvudmän..

- Vi vill att metoden ska skapa trygghet inför, under och efter ett test samt ger tillförlitliga data för utveckling, något Hanna hoppas kan leda till följeforskning. Metodutvecklingen leds av forskaren Anna Åkerfeldt, som forskar inom lärande och införande och användningen av teknologier inom utbildning. Hon ansvarade även för forskarperspektivet i Swedish Edtech Industrys projekt “Att välja och värdera lärresurser”, där en bredd av aktörer medverkade. Det underlaget skall nu vidareutvecklas.

Källa: Pressmeddelande från Swedish Edtech Industry: Storsatsning på nationell testbädd för edtech.

Inga kommentarer: