onsdag 27 november 2019

Vanligaste störningskällor på jobbet

CC BY-ND Some rights reserved by Statista charts
Vad stör dig mest på jobbet? Bilden visar resultat på en amerikansk undersökning som sammanfattas i en artikel på World Economic Forum, This is what people find distracting at work. Pratglada kollegor och störande bakgrundsljud stör mest. Studien, Workplace distraction report 2018, visar att öppna kontorslandskap har bidragit starkt till en ökning i störningsmoment.

The report found that reducing workplace distractions increased workers productivity, motivation, confidence, and overall happiness. As open office plans have come into vogue in the modern workplace, new studies have brought into question how effective they are at fostering a collaborative environment as many complain of their distractions and misuse.

Stämmer detta för dig?

Inga kommentarer: