tisdag 14 februari 2012

Universitetsundervisning hänger inte med enligt konferens vid Harvard

Harvard University by omerka, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  omerka

Det finns mycket forskning inom kognitiv psykologi som visar nya insikter om hur lärande sker men undervisning inom högre utbildning fortsätter opåverkad. Det var en av slutsatserna från en konferens och undervisning och lärande vid amerikanska Harvard University enligt en artikel i Chronicle of Higher Education, Harvard Conference Seeks to Jolt University Teaching. Problemet är att allt för lite tid ägnas åt pedagogisk utveckling och att lärarna satsar mest tid att förmedla kunskap i stället för att främja lärande.

- In large part, the problem is that graduate students pursuing their doctorates get little or no training in how students learn. When these graduate students become faculty members, he said, they might think about the content they want students to learn, but not the cognitive capabilities they want them to develop.

Studenterna blir i sin tur passiva mottagare av information i stället för att aktivt söka kunskap och tillämpa den i praktik. Traditionell föreläsning utmanar inte studenterna:

- Lectures set up a dynamic in which students passively receive information that they quickly forget after the test. "They're not confronted with their misconceptions," Mr. Mazur said. "They walk out with a false sense of security." The traditional lecture also fails at other educational goals: prodding students to make meaning from what they learn, to ask questions, extract knowledge, and apply it in a new context.

Konferensen tog också upp frågor kring examination och bedömning med bland annat kritik om det onödigt komplicerade och otydliga språket som används av både lärare och studenter. Läs artikeln och titta gärna längre ner på alla kommentarer.

Läs även en artikel i Harvard Magazine, Twilight of the lecture.

Inga kommentarer: