onsdag 11 juli 2012

Dags för kvalitetssäkring i nätutbildning

we’re quality by Shira Golding, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Shira Golding

När cirka 25% av Sveriges studenter läser via nätet är det märkligt att det inte finns riktlinjer för kvalitetssäkring inom distansutbildning. En artikel i DT,Högskolan vill ha säker kvalitet på nätstudierna, lyfter fram ett utspel av rektorerna för Mittuniversitetet, Högskolan i Dalarna och Högskolan på Gotland under Almedalsveckan.

Nätstudier växer ständigt men pedagogiken och administrationen är fortfarande baserade på traditionell campusundevisning och har inte anpassats efter nya studentgrupper och nya sätt att kommunicera och samarbeta på nätet. Få lärare får hjälp att anpassa sig till de nya medierna. Enligt Jörgen Tholin, rektor för Högskolan på Gotland:

- Distansutbildningar behöver en egen pedagogik, i dag krävs ingen direkt kompetens av en adjunkt eller professor för att hålla en nätkurs. Den pedagogik som finns lär ut hur en föreläsning läggs upp för de studenter som finns framför näsan. Så lärarna är också en del av detta.

Rektorerna vill diskutera frågan om kvalitetssäkring med andra lärosäten i landet. Man behöver inte starta från början eftersom det redan finns flera etablerade certifieringar och kvalitetsmärken för nätbaserad högre utbildning i Europa. Exempel på sådana finns hos EFQUEL (Certifieringar UNIQUe och ECBCheck), EADTU (E-xcellence) och Epprobate.

Inga kommentarer: