fredag 6 juli 2012

EDEN workshop om studenternas krav på utbildning

EDEN organiserar ett intressant seminarium/workshop 22-23 oktober i Leuven, Belgien med titeln Learners in the driving seat (7th EDEN research workshop). Idag är det studenterna som driver utvecklingen av nätbaserat lärande och workshopen ska lyfta fram forskning inom ny pedagogik som främjar kollaborativt lärande.

- The main focal point of this year's Research Workshop is how does instruction work, where borders between physical and virtual learning environments disappear, where roles of students and teachers have changed, where new pedagogical paradigms and didactic approaches are introduced.

Call for papers har just kommit och forskare och lärare uppmuntras bidra med studier kring hur undervisning ska anpassas till nya medier och kommunikationsmöjligheter. Bidragen kan vara presentationer, workshopsessioner, posters eller praktiska demonstrationer.

Inga kommentarer: