lördag 18 augusti 2018

NMC Horizon report 2018

CC BY Some rights reserved by Educause
Vilka tekniktrender ligger inom en femårshorisont för högre utbildning? En del svar hittar du i årets upplaga av NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition som publicerades av amerikanska Educause denna vecka. Som vanligt ger rapporten en översikt på hur digitalisering kommer att påverka högre utbildning inom tre tidspersktiv: inom ett år, inom 2-3 år och inom 4-5 år.

Rapporten analyserar de olika trenderna och ger många konkreta exempel från lärosäten från hela världen. Dessutom beskriver rapporten de största utmaningarna för högre utbildning under de närmaste fem åren. Helt enkelt nyttig läsning för beslutsfattare inom högre utbildning om vad som kan väntas framöver. Men som alla framtidsprognoser får man också acceptera att vissa prognoser slår fel. Det vi kan vara säkra på är att utvecklingen bara fortsätter i hög takt.

Läs mer om rapporten i en artikel på Campus Technology Higher Ed Horizon Report Highlights Measuring Learning and Redesigning Spaces.
För ett mer kritiskt perspektiv kan du läsa Audrey Watters post, The horizon never moves.

Referens
Samantha Adams Becker, Malcolm Brown, Eden Dahlstrom, Annie Davis, Kristi DePaul, Veronica Diaz, and Jeffrey Pomerantz. NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. Louisville, CO: EDUCAUSE, 2018.

Inga kommentarer: