onsdag 8 augusti 2018

Undervisning och lärande i en digital miljö- ny norsk rapport


Lärare inom högre utbildning saknar nödvändig pedagogisk kompetens för att kunna använda digitala plattformar och verktyg för att främja studenternas lärande. Det framgår tydligt i en rapport från norska Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet och SLATE, Senter for læringsanalyse, vid Universitetet i BergenLearning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Enligt en artikel om rapporten på Forskning.no, God digital undervisning krever bedre pedagodikk, finns det mycket forskning och goda exempel att följa men ingen övergripande strategi som ser till att alla lärare får den nödvändiga kompetensutvecklingen.

Rapporten ger en omfattande kunskapsöversikt inom området, beskriver de viktigaste trenderna och identifierar tänkbara åtgärder och möjligheter. Framför allt betonas följande:
  • Teaching in higher education appears to be trapped in prescriptive practices, inspired by a behaviorist idea about learning where teaching is perceived as one-way «delivery of content».
  • Technology is adapted to the tradition, not challenging the tradition.
  • Researchers argue that, instead, learning should be student-active. This requires that teachers work collaboratively and know how to develop learning designs.
Även om rapporten utgår ifrån läget i Norge är den lika aktuell för oss i Sverige och kan rekommenderas.

Referens
Sølvi Lillejord, Erik Ruud, Kristin Børte og Katrine Nesje: Learning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet. 2018.

Inga kommentarer: