torsdag 19 september 2019

Kompetensförsörjning av digital spetskompetens - nytt uppdrag för UKÄ

UKÄ och Tillväxtverket ska utreda hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas, enligt en nyhet från UKÄUKÄ får nytt uppdrag - kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Genom att myndigheterna startar en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka. I uppdraget ingår att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022, ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter.

Läs uppdraget.

Inga kommentarer: