söndag 22 september 2019

Webbinarium: Öppen utbildning - vägen framåt


EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar ett webbinarium som diskuterar framtiden för öppen utbildning, Widening access to open education – the way forward, onsdag den 2 oktober, kl 15:30.

Idag finns det ett stort utbud av öppna lärresurser på många språk samt gratis öppna nätbaserade kurser. Det finns enorma möjligheter att kunna erbjuda utbildning till grupper som idag inte har möjlighet att studera. Trots denna utveckling har öppen utbildning inte slagit genom som man hade tänkt. Traditionella modeller dominerar och de flesta kurser, kursmaterial och forskningsresultat ligger i slutna lösningar, bakom lösenord. Hur kan vi främja öppen utbildning framöver?

Webbinariet kommer dels att dra slutsatser från EU-projektet MOONLITE (MOOCs for social inlusion and employability) och skapa en diskussion om hur öppen utbildning kan utvecklas framöver. Följande frågor kommer i fokus:
  • If education is a basic human right then why is so much knowledge / educational content locked away in not-for-free sources?
  • Open education, in the sense of resources and practices, seems to offer a solution to the access problem. So why is it not more widely used or appreciated?
  • Are MOOCs the educational panacea they were once thought to be, or just another step on the evolutionary ladder toward next-generation teaching and learning, being inevitably forgotten and overlooked with time?
Webbinariet leds av Timothy Read (UNED, Madrid) och mig och vi hoppas på en spännande diskussion.


Inga kommentarer: