torsdag 22 oktober 2020

Flexibelt whiteboardverktyg för grupper eller individer

Whiteboard.chat är ett enkelt men effektivt verktyg där du kan skapa flera whiteboardsidor för för individuellt eller grupparbete i t.ex. Zoom. Du kan skapa en sida per student och ladda upp t.ex. övningar, bilder, dokument som de ska jobba med. Som lärare ser du alla whiteboardsidor och kan enkelt gå in i en sdia för att hjälpa just den student. Du kan också skapa sidor för grupparbete där de kan skriva anteckningar från sina gruppdiskussioner och som läraren kan övervaka. Verktyget kan hantera upp till 100 användare.

Här ser du en introduktionsfilm.

Inga kommentarer: