lördag 3 oktober 2020

Ny forskningsmiljö om framtidens digitala samhälle

Photo by Yulianto Poitier from Pexels

En ny forskningsmiljö, Digital Futures, byygs upp i ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och forskningsinstitutet RISE, för att forska kring framtida samhällsutmaningar, inte minst de digitala, enligt ett pressmeddelande från KTH. Satsningen utgör ett tvärvetenskapligt forskningsprogram riktat mot alla aspekter av digitalisering; från grundläggande vetenskap till samhällelig påverkan.

Karl Henrik Johansson, föreståndare och professor i nätverksreglering vid KTH beskriver satsningen så här:
Vi samlar forskare och intressenter från ett brett spektrum och kombinerar vetenskaplig excellens och nyfikenhetsdriven forskning med konkreta samhällsutmaningar. Siktet är inställt både på dagens och framtidens behov av teknik för digitalisering.
Bland de forskningsprojekt som redan är sjösatta finns en rad intressanta exempel på vad forskare inom ramen för Digital Futures kommer att arbeta med. Ett av dem handlar om att förbättra användandet av patientdata för att kunna ställa bättre diagnoser runt olika hjärnsjukdomar. Ett annat går ut på att digitalisera vattenförsörjningen för att mäta kvaliteten och upptäcka läckor, ett forskningsarbete som hämtar inspiration för hur trafiken idag övervakas och styrs.

För att lyckas tar Digital Futures hjälp av så kallade testbäddar och olika möjligheter att demonstrera forskningsframsteg,såväl virtuellt som fysiskt. Det möjliggör att snabbare kunna ta steget från teorier och labb till storskaliga projekt och samhällsnytta. Målsättningen är att om fem år vara en av de främsta forskningsmiljöerna i världen inom digital transformation.

Läs mer i pressmeddelandet: Här ska framtidens digitala samhälle formas.

Inga kommentarer: