onsdag 7 oktober 2020

Flexibla gruppdiskussioner i nya Zoom

Om du har uppdaterat till den senaste versionen av Zoom (Zoom 5.3) har du flera nya möjligheter att skapa flexibla gruppdiskussioner. Du kan, till exempel, döpa varje grupp efter ett tema eller fråga, låta deltagarna välja grupp, och låta dem flytta mellan grupperna. En ny film av Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, visar hur du gör.

Inga kommentarer: