tisdag 1 juni 2021

Lärosäten ställde om snabbt under pandemin - ny rapport om mobilanvändning på campus


UKÄ har ett regeringsuppdrag att följa upp konsekvenserna av pandemin för landets högskolor och universitet. Som en del av detta arbete kommer en ny rapport som kartlägger aktivitetsnivån på 8 campus under 2020-2021 genom mobiltelefonanvändning och positionering (läs mer i en nyhet från UKÄ, Kraftigt minskad aktivitet på campus under coronapandemin). Rapporten visar tydligt hur snabbt lärosätena reagerade på restriktionerna och ställde om till distansundervisning. I undersökningen finns data från följande lärosäten: Linköpings universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet, KTH, SLU (Ultuna), Karlstads universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Enligt Fredrik Svensson, senior utredare på Analysavdelningen, UKÄ:
Vi har sett att det skett på vissa campus, men aktiviteten minskade igen under senhösten 2020 när smittspridningen i samhället ökade. När regeringen den 24 november förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare var aktiviteten redan låg på campus och ändringen verkar inte ha lett till ytterligare minskningar i aktiviteten på campus. Lärosätena har själva alltså agerat för att bidra till att minska smittspridningen innan regeringsbeslutet. 
För studien har UKÄ använt en tjänst som innehåller uppgifter om mobiltelefoners geografiska position och förflyttning inom ett givet område. Tjänsten är anonymiserad och aggregerad.

Inga kommentarer: