tisdag 8 juni 2021

UKÄs årsrapport

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) publicerade sin årsrapport idag. Rapporten ger en bra sammanställning om utvecklingen inom svensk högre utbildning med statistik och tabeller som i många fall kan brytas ner till lärosätesnivå.

Universitetskanslersämbetets årsrapport ger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling. Rapporten bygger på en stor mängd statistiskt material som löpande samlas in och sammanställs i årsrapporten. Materialet finns också i vår statistikdatabas samt i rapporter och analyser som publiceras löpande under året. I anslutning till varje kapitel finns ett figur- och tabellunderlag.

2020 har förstås präglats starkt av pandemin med t ex en kraftig minskning av utländska studenter och en stark ökning av intresse för högre utbildning i en tid med stor osäkerhet. Rapporten beskriver dessutom ett antal övergripande trender som kan ses i statistiken:

  • Rekordstort intresse för högskolestudier.
  • Examinerade på grundnivå och avancerad nivå har ofta lätt att få arbete.
  • Stor efterfrågan på högskoleutbildade i framtiden.
  • Jämställdheten kan påverkas. Nyutexaminerade män som grupp haft det svårare än nyutexaminerade kvinnor på arbetsmarknaden
  • Positivt ekonomiskt resultat 2020.
  • Lärosätenas användning av forskningsmedel minskade.
  • Kvinnorna är fortfarande underrepresenterade bland professorerna.
Ladda ner årsrapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: