torsdag 3 juni 2021

Presentation av UKÄs årsrapport

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) presenterar sin årsrapport med statistik och översikt på svensk högre utbildning under 2020 i en webbsändning tisdag den 8 juni, 09:00-10:30.

Program
  • Inledning av Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ
  • Presentation av årsrapporten av Tomas Gustavsson, utredare och projektledare UKÄ
  • Frågestund som modereras av Annika Pontén, avdelningschef UKÄ
UKÄ:s årsrapport ger en bred översikt över det aktuella läget och utvecklingen i ett längre perspektiv för Sveriges universitet och högskolor.

Anmäl dig till den digitala konferensen här

Inga kommentarer: