måndag 4 juli 2011

Ippi - ny svensk uppfinning underlättar digital kommunikation för äldre

Vi håller kontakt med varandra idag med hjälp av e-post, textmeddelanden, röstbrevlådor, sociala nätverk osv men många äldre saknar dessa möjligheter. Många är rädda för ny teknik och därmed missar de möjligheter att kommunicera med vänner, släktingar och vårdpersonal. Men en ny svensk uppfinning som heter Ippi ger äldre möjlighet till digital kommunikation via TVn.  

Ippi är en ny svensk uppfinning som har provats runt om i landet under det senaste året. Med hjälp av en enkel fjärrkontroll och TVn kan äldre kommunicera via e-post, text och röstmeddelanden utan att behöva köpa mobil eller dator. Målet är att göra Ippi-dosan så enkel som möjligt att använda och förenkla kommunikationen mellan äldre, anhöriga och vården.

Läs mer på SVT, Hålla kontakten via IT

Här ser du ett SVT-reportage om ett Ippi-projekt i Enköping:

Inga kommentarer: