onsdag 20 juli 2011

Studenter inte så teknikvana som vi tror


Med all diskussion kring ungdomars användning av sociala medier och mobiler är det lätt att tro att de inte behöver hjälp med digitala medier. En ny amerikansk rapport, Integrating Technology with Student-Centered Learning (Nellie Mae Education Foundation), har undersökt hur gymnasieelever använder IKT i sina studier och har hittat stora klyftor. Trots att så gott som alla använder IKT i sin fritid ser de inte alltid hur man bäst använder digitala medier för att stödja lärande. Läs artikeln om det här i Epoch Times, Students can't handle technology says report.

Få skolor integrerar IKT i undervisningen fullt ut och få lärare har kompetens eller tid att ge stöd till eleverna. Mycket lämnas åt slumpen och det skapar en klyfta där många slutar skolan utan den digitala kompetensen som morgondagens arbetsmarknad kräver. Rapporten undersöker tre områden där IKT spelar en nyckelroll inom utbildning: IKT hjälper läraren att individanpassa undervisningen, IKT förbereder eleverna för en roll i framtidens digitala ekonomi, IKT ger eleven möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.

"Our review of the research found evidence that technology alone will not enhance learning nor will it change traditional learning environments into more relevant, innovative ones," said report co-author Babette Moeller of EDC, in a MNEF press release. "But we did find that technology can be used effectively to personalize the learning experience when it is part of a larger student-centered learning plan and when teachers are involved in helping them make the most of it."

1 kommentar:

charlotta wasteson sa...

Det stämmer väl med mina erfarenheter från gymnasieskolan. En del elever är dessutom motvilliga att lära sig använda tekniken. De tycker inte att det hör till "ämnet" att lära sig att använda bloggar, wikis och liknande. (Jag undervisar främst i svenska, men även i historia.)