onsdag 13 juli 2011

Många vill plugga på distans

Self study at study by Hermés, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Hermés 

SR rapporterar att antalet sökningar till höstens högskoleutbildningar är rekordmånga och en tydlig trend är antalet studenter som vill läsa på distans (läs artikeln hos SR - Allt fler vill plugga på distans). Idag finns det cirka 134 000 studenter (en femtedel av alla studenter) som läser på distans, oftast på deltid, utan studiebidrag och med arbete, hem och familj att ta hänsyn till. Utbudet av distansutbildningar ökar kraftigt och det finns en hård konkurrens bland landets högskolor.

Artikeln pekar på den lägre genomströmningsnivån inom distansutbildningar men att jämföra mellan campusstudenter och distansstudenter är som att jämföra äpplen och päron. Flera studier har visat att de som läser heltid på distans har oftast lika bra resultat som sina campuskollegor medan de som läser fristående kurser har klart sämre resultat. Detta kan bero på flera faktorer: tidsoptimism när det gäller den egna insatsen, krav på jobbet, familjeskäl, brist på gruppdynamik i kursen, brist på kontakt med läraren, brist på stöd från lärosätet, ointresse att tenta av kursen mm.

Men intresset ökar ständigt, precis som i utlandet, och frågan är vilka lärosäten kan hitta ett vinnande koncept för att få flera att klara sina studier.

Lyssna på SRs nyhet

1 kommentar:

charlotta wasteson sa...

Jag är ett typiskt exempel på denna grupp och har helt klart blivit distanskursberoende! http://cwasteson.blogspot.com/2010/08/distanskursberoende.html