lördag 2 juli 2011

Svenska elever bra på digital läsning


PISA-rapporten, som jämför olika länders skolsystem i termer av elevprestationer i de viktigaste ämnena, orsakade stora rubriker i höstas när den visade att Sverige hade börjat halka efter de ledande länderna. Det finns delade meningar om hur mycket sådana mätningar egentligen betyder; att mäta utbildningskvalitet endast i termer av betyg kan vara missvisande.

Denna vecka har det kommit ett tillägg till PISA i form av en jämförelse av elevers digitala kompetens. I en undersökning bland 19 länder har svenska elever visat sig vara väldigt bra på digital läsning. Rapporten menar att denna färdighet har stor vikt för framtiden eftersom digital kompetens bedöms vara en nyckel till framtidens arbetsmarknad. Enligt en artikel av Skolverket (Svenska elever bra på digital läsning) var pojkar bättre på digital läsning än flickor men att denna färdighet var kopplad till lagom datoranvändning och att grundläggande läsförståelse var nyckeln.

Enligt Skolverkets artikel:
Syftet med PISA-studien är att mäta hur väl rustade ungdomar är att möta vardagen och fungera som fullvärdiga medborgare.  Skolverkets generaldirektör Anna Ekström menar därför att det har varit extra viktigt att delta i studien.
– Den här delstudien mäter de kompetenser och färdigheter som både är viktiga nu och i framtiden, säger Anna Ekström.
Mindre ensamarbete framför datorn, mer lärarstöd och att varva läsning på nätet med annat, till exempel böcker och tidningar, menar hon därför är de bästa ingredienserna för att Sverige ska lyckas ännu bättre.
– Om Sverige ska vara ett kunskapssamhälle måste vi ha jättebra undervisning i de här ämnena, säger Anna Ekström.


Läs även en analys av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsbloggen: Den digitala läsförståelsen blir allt viktigare.

Inga kommentarer: