onsdag 11 januari 2012

Didaktikens verktyg

Hur ska man utnyttja dagens internet med ljud, bild, film och stora möjligheter till interaktivitet inom utbildning? Hur kopplar vi ihop teknik, pedagogik och didaktik? Detta är bakgrunden till en ny satsning av UR, Didaktikens verktyg vars syfte är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Trots att webbens möjligheter har funnits i över 15 år är det långt ifrån självklart att nätet används i undervisning, varken i skolan eller högskolan och UR vill genom denna satsning sätta fokus på bra pedagogisk användning av digitala resurser.

- Blixtsnabb webb, samarbete i sociala nätverk och flera medier på en skärm – det är teknik som ger helt nya förutsättningar i skolan. Men få lärare tar vara på möjligheterna. Didaktikens verktyg beskriver hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning, både historiskt och i nutid. Dessutom är webbplatsen i sig ett konkret exempel på hur man kan kombinera medier för ett pedagogiskt syfte. 

Webbplatsen bygger på två texter – Teknik och lärande av professor Ulf P Lundgren, samt Didaktisk design av professor Staffan Selander. Samtidigt kopplas in många filmer och andra resurser som kan användas av lärare som fortbildning eller diskussionsunderlag.

Här presenterar URs VD Erik Fichtelius bakgrunden till satsningen Didaktikens verktyg:Se också filmen, Röster om IKT och lärande, med inlägg från flera ledande forskare och utbildare.


Inga kommentarer: