måndag 23 januari 2012

Forskning om IT i skolanSkolverket har lagt upp en bra summering av all aktuell forskning om användning av IT i skolan, Forskning om IT i skolan. Där hittar du löpande nyhetsbevakning inom området, avhandlingar, rapporter, reportage, internationella samlingar och en referenslista. Bevakningen görs av Malmö Högskola på uppdrag av Skolverket och initiativet ingår i Skolverkets satsning IT i skolan

Tips och kompletteringar kan skickas till kontaktpersoner vid Skolverket.

Inga kommentarer: