måndag 30 januari 2012

Rita tillsammans

IDroo är ett bra verktyg om du vill rita tillsammans med kollegor och vänner via nätet. Det har tagits fram av ett estniska företag och kan också användas för att undervisa i matematik eftersom matematiska symboler ingår i verktyget. Verktyget är gratis men du måst ladda ner det först. Sedan kan du bjuda in kollegor ellerstudenter och ni få ett gemensamt whiteboard att rita på. För ljud och bild kan du enkelt koppla in Skype.

IDroo kan använadas för brainstorming, undervisning i matematik, och diskussioner om design och konst.

Inga kommentarer: