torsdag 19 december 2013

Forskning om framtidens lärmiljöer

Campus Umeå University by stitchling, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License Umeå university by stitchling

Hur ser framtidens fysiska och digitala lärmiljöer ut? Hur kan universitet skapa stimulerande och interaktiva miljöer för sina studenter, lärare och forskare? Umeå universitet och Akademiska Hus inleder nu en gemensam satsning med två nya forskningsprojekt enligt ett pressmeddelande på Newsdesk: Ny forskning ska visa hur framtidens läromiljöer kan utformas. Redan nu avsätter Umeå universitet 75 miljoner kronor för att utveckla 5 interaktiva miljöer och de nya forskningsprojekten kommer att studera och utvärdera dessa. Akademiska Hus satsar 5 miljoner kronor för att stödja projekten. Enligt rektor Lena Gustafsson:

- Initiativet är grundat i visionen att Umeå universitet ska vara ett av Europas ledande universitet när det gäller fysiska och virtuella miljöer som främjar nyskapande. Miljöerna ska bli platser som förstärker och förtätar samarbeten – mellan studenter, forskare, lärare och samarbetspartner.

Det ena forskningsprojektet leds av Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete. Hon kommer att undersöka vilken betydelse undervisnings- och lärmiljön har för studenternas lärande och upplevelser av studierna. Vilka skillnader uppstår när studenterna undervisas i traditionella klassrum jämfört med i miljöer där det enkelt går att växla mellan lärarledd undervisning, diskussion i mindre grupper, handledning och datorstött arbete?

Det andra projektet leds av Patrik Svensson, professor i digital humaniora. Han ska studera hur kunskap produceras i de interaktiva miljöerna. Det handlar bland annat om hur samspelet mellan det digitala och fysiska fungerar och hur miljöerna kan bidra till gränsöverskridande forskning, till att koppla samman utbildning och forskning, och öka samverkan med omvärlden. Wallenberg HallStanford University kommer att fungera som referensmiljö i projektet.

Inga kommentarer: