fredag 13 december 2013

En miljon svenskar vill inte använda internet

Det nationella initiativet Digidel 2013 har nästan lyckats med sitt mål att få en halv miljon svenskar att komma igång med internet. Men det finns fortfarande en stor grupp som inte kan eller vill använda nätet och nu släpps en rapport om just dem, En miljon svenskar vill inte använda internet - en rapport om digital delaktighet av Olle Findahl. De allra flesta som inte använder internet är över 65 och huvudanledningen varför de inte gör det är helt enkelt att de inte vill, att det inte är intressant. Den digitala klyftan ökar och risken är att vi glömmer bort en del av befolkning som riskerar stå utanför samhället om vi är för ivriga med digitaliseringen.

- De utgör en grupp som inte gör så mycket väsen av sig och som därför är lätta att glömma bort. Vad man kan kräva är att framtidens samhälle kan tänka två tankar samtidigt: Både att utveckla och digitalisera till alla internetanvändares bästa och att samtidigt också göra det möjligt för de som inte använder internet att existera och ha tillgång till samhällets tjänster på deras villkor. Inom en överskådlig tid måste alternativa system finnas tillgängliga.

Här presenterar författaren Olle Findahl sin rapport från Digidels konferens förra veckan.

Inga kommentarer: