lördag 7 december 2013

Sök med Google Scholar

Om du letar efter vetenskapliga artiklar och vill slippa länkar till webbplatser, bloggar och företag kan du använda tjänsten Google Scholar. Många elever, studenter och även lärare har inte upptäckt denna tjänst än men det är väl värt att bekanta sig med och den kan spara dig mycket tid i dina studier.

Här kommer två bra filmer (på engelska) som guidar dig genom de viktigaste funktionerna. Den första visar dig hur du söker i Google Scholar, hur du bevakar en sökning, hur du kan spara dina resultat och bygga upp ett eget bibliotek för din forskning och studier.


Nästa film är en längre grundläggande guide till flera användbara funktioner i Google Scholar:

Inga kommentarer: