söndag 29 december 2013

Norska regeringen utreder MOOCs

CC BY-SA Some right reserved by
Junior Melo on Wikimedie Commons
Norge är kanske det första landet i världen att utreda MOOC-frågan på regeringsnivå. Regeringen beställde i somras en utredning som ska undersöka hur norska myndigheter och universitet ska förhålla sig till den globala framväxten av nätbaserade utbildningar inklusive s. k. MOOCs. Utredningen leds av professor Berit Kjeldstad, prorektor vid NTNU tillsammans med framstående experter inom nätbaserad utbildning.

Nu har den första delrapporten kommit ut, Tid for MOOC.

- Rapporten gir en statusbeskrivelse av utviklingen av MOOC og lignende tilbud, både internasjonalt og nasjonalt. Utvalget kommer også med sine første vurderinger av hvilke muligheter og utfordringer som følger av MOOC for norsk høyere utdanning og for kompetanseutvikling i samfunnet, herunder arbeids- og næringsliv. Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud og mener Norge bør utnytte det potensialet som MOOC kan gi som supplement til eller del av norsk høyere utdanning. I rapporten kommer utvalget med tilrådninger til norske myndigheter, til høyere utdanningsinstitusjoner og til arbeids- og næringsliv. Delrapporten vil danne grunnlag for en NOU som legges fram sommeren 2014. Frem mot den endelige rapporten vil utvalget arbeide videre med tema som er belyst i denne delrapporten, men vil også drøfte nye problemstillinger.

Förhoppningen är att denna utredning kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på nätbaserad utbildning i Norge och stimulera lärosäten att själv skapa innovativa utbildningslösningar. Utredningens slutrapport beräknas vara färdig till sommaren.

Inga kommentarer: