torsdag 12 december 2013

Ny rapport om användning av internet vid tentamen


Flera länder undersöker möjligheterna med att ge elever tillgång till internet under sina tentor. I Norge har Utdanningsdirektoratet nyligen publicerat en utvärdering av 35 gymnasieskolor som har provat digital examination inom fyra ämnesområden våren 2013: Sluttrapport Evaluering av eksamen med tilgang til internett. Under tentamen hade eleverna tillgång till datorer och kunde söka information på nätet. Erfarenheterna var positiva och en expertgrupp inom Norgesuniversitet arbetar vidare i frågan (Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen).

Rapportens slutsatser kan sammanfattas så här:
  • Litt over halvparten av elevene mente internett gjorde at de fikk vist bedre fram hva de kan
  • 75 prosent av elevene benyttet internett når de fikk anledning under eksamen
  • Elevene som benyttet Internett på eksamen oppgir økt informasjonstilgang, muligheten til å dobbeltsjekke informasjon, økt trygghetsfølelse i eksamenssituasjonen og mindre behov for å bruke tid på forberedelsesdagen som grunner til at Internett er nyttig.
Före proven fick alla elever diskutera och arbeta med frågor kring informationssökning, källkritik och plagiering. Under provet testades olika övervakningsmetoder med såväl tekniska lösningar som kontroll via tentamensvakter. Under 2014 vill myndigheten utöka antalet skolor som testar digital examination och lägga till fyra nya ämnesområden.

Inga kommentarer: