lördag 12 juli 2014

IT-ministern föreslår nationellt centrum för distansutbildning


Sverige har en utvecklad IT-infrastruktur och utbredd tillgång till bredband men har inte riktigt lyckats hänga med den globala utvecklingen inom distansutbildning. En debattartikel i Smålandsposten, Distansstudier öppnar dörrar för fler studenter, av IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (Förbundsordförande Centerstudenter) kräver att flera lärosäten satsar på distansutbildning för att möta den ökande efterfrågan på högre utbildning i hela landet. Även om en del lärosäten har utmärkt sig under åren (t ex Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet) vill författarna se en riktad satsning, nämligen ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning där man kan samla erfarenheter och kompetens inom nätbaserad utbildning och ge stöd till lärare.

- Sverige är ett framstående it-land. Vi behöver ha ett utbildningssystem i världsklass. Därför måste Sverige vara pådrivande också i den här utvecklingen. Under nästa mandatperiod vill vi att regeringen satsar på att skapa ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning, som bidrar till att stärka lärarnas kompetens när det gäller digital pedagogik, ser över hur vi bättre kan använda distanskurser från utländska universitet och stötta svenska lärosäten så att de gör mer av sin undervisning tillgänglig på distans.

De menar att det finns stora skillnader mellan storstadsområden och landsbygden när det gäller andelen ungdomar som går vidare till högre utbildning. Det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad att det finns möjligheter till bra utbildning i hela landet och inte bara i storstäderna.

Inga kommentarer: