tisdag 1 juli 2014

Europeisk undersökning om IKT inom vuxenutbildning

EU-kommissionen genomför just nu en stor undersökning om hur IKT används inom vuxenutbildning, Adult Learners in Digital Learning Environments. Alla aktörer inom vuxenutbildning får fylla i en enkät som frågar om hur IKT och öppna lärresurser (OER) används idag. Resultaten kommer att användas som underlag i policydiskussioner på europeisk nivå och framtida Erasmus+ och ESF satsningar.

Gå till enkäten.

Inga kommentarer: