fredag 27 juni 2014

Karlstads universitet ger öppna kurser om tjänsteinnovation

Karlstads universitet erbjuder nu till hösten fyra öppna nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation enligt ett pressmeddelande, Nya nätkurser med fokus på kvalitet och interaktion. Målgruppen är alla som är yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Kurserna, som inte ger högskolepoäng, är öppna till alla men kräver anmälan. Kurslängden är 20 veckor och kräver 6-8 timmars arbete per vecka. Alla kurser inledas med ett fysiskt möte i Karlstad men sedan är allt nätbaserat med en blandning av inspelade föreläsningar samt praktiska studier och diskussion med lärarna i synkrona webbmöten.

Enligt Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi och forskare inom CTF Centrum för tjänsteforskning:
- Projektet har även som syfte att uppmuntra ett livslångt lärande. Kurserna är utformade för yrkesverksamma med intresse för företagsutveckling, kundupplevelse, marknadsföring, utveckling av affärsmodeller och tjänsteinnovation. De kommer i arbetstid motsvara mellan sex och åtta timmer i veckan, ca 20 procents fart. Vi tror att det är realistiskt och det är även den vanliga omfattningen för så kallade MOOC:s, massive online courses.

Kurserna, som startar i september/oktober, är redan öppna för anmälan:
  • Making Sense of Service Logic
  • Understanding Customer Experience
  • Mastering Service Innovation 
  • Crafting and Executing Service Strategies

Kurserna ingår i ett projekt, use.it, som är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Karlstads universitet, CTF (Centrum för tjänsteforskning) och tre stora företag med stöd av KK-Stiftelsen.

Inga kommentarer: