måndag 2 juni 2014

Wikipedia i klassrummet

Sara Mörtsell
Att arbeta med Wikipedia i klassrummet är ett utmärkt sätt för elever att lära sig källkritik och skapa en förståelse för hur information skapas och tolkas. En intervju på Skolverkets sajt Kolla källan med Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, Wikipedia i undervisningen, förklarar hur lärare och elever kan bidra till Wikipedia. Saras roll är att hjälpa lärare inom skola och högskola att se Wikipedia som en bra resurs i undervisningen och hon vill ha flera kontakter med skolor och högskolor framöver.

Att skriva en artikel i Wikipedia eller göra tillägg till befintliga sidor är en stor utmaning för både elever och läraren eftersom man måste ange pålitliga källor och ange dem på rätt sätt.

- Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Därför kan det vara ett bra sätt att träna källkritik att låta eleverna arbeta med Wikipedia.

Oftast skriver man inte nytt men klassen kan lära sig mycket genom att bevaka vissa sidor, undersöka historiken och titta på hur samma ämne behandlas på olika språk. För yngre elever finns det även Wikimini som följer samma principer som Wikipedia men skrivs av barn.

Inga kommentarer: