torsdag 5 juni 2014

Myten om internetgenerationen

Allt fler ifrågasätter schablonbilden av att dagens ungdomar är teknikkunniga, självsäkra och har en instinktiv förståelse för digitala medier. En ny avhandling av Sheila Zimic vid Mittuniversitetet, Internetgenerationen bit för bit, undersöker verkligheten bakom stereotypen.

- Avhandlingen ”Internetgenerationen bit för bit” ifrågasätter idén om en internetgeneration eller Generation Y och problematiserar det sätt genom vilket IT och IT-användare konstrueras i idén om internetgenerationen, så som den utrycks i exempelvis nationella styrdokument och forskning.

Avhandlingen menar att begreppet internetgeneration är i stort en önskebild som har skapats utan förankring i hur ungdomar egentligen förehåller sig till teknik. Enligt Sheila Zimic:

- Resultaten visar att idén om, internetgenerationen, utgår från marknadsekonomiska intressen som inte motsvarar ungdomarnas egna intressen av IT. Ungdomar uttrycker intressen som att använda IT till sin hobby, för att umgås, ha roligt och för att drömma sig bort. De uttrycker snarare en begränsning, att användning av vissa informationsteknologier är ett i raden av många krav som ställs på dem.


Källa: Pressmeddelande från Mittuniversitetet, Myten om ”Internetgenerationen”

Inga kommentarer: