måndag 16 juni 2014

Norsk MOOC-utredning klar

Norska Kunnskapsdepartementet har idag publicerat rapporten MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning som är en delrapport från MOOC-udvalget, en utredning om hur MOOC-utvecklingen påverkar norsk högre utbildning. Regeringen tillsatte utredningen 21 juni 2013 med uppgift att undersöka hur utbildningsmyndigheter och lärosäten ska förhålla sig till den snabba utvecklingen inom nätbaserad utbildning. Utredningen leds av professor Berit Kjeldstad (NTNU).

Rapporten menar att MOOC-utvecklingen är något som alla lärosäten bör förhålla sig till och följa. Rapporten innehåller följande huvudrekommendationer:
  • En kraftig investering i digital kompetensutveckling för alla anställda inom högre utbildning.
  • Etablering av en forskningsmiljö för kunskapsutveckling och överföring kopplade till lärandeanalys (Learning analytics).
  • Satsning på en vidareutveckling av den nationella infrastrukturen för nätbaserat lärande och en ny infrastruktur för MOOCs i synnerhet.
  • Närmare utredning om en gemensam nationell MOOC-plattform eller om alternativa lösningar finns.
- Dersom norske institusjoner skal kunne hevde seg i den økende konkurransen, er det en forutsetning at de har innovasjonsevne og kapasitet til å utnytte de mulighetene som MOOC gir. Utvalget mener at MOOC bør føre til endringer i hvordan institusjonene organiserer egen undervisning og gjennom det bidra til økt kvalitet og relevans i tilbudene.

Rapporten innehåller en grundlig analys om MOOCens bakgrund och global utveckling och sedan skriver om nyckelfrågor som modeller, interaktivitet, kvalitet, bedömning, upphovsrätt, öppenhet, koppling till arbetslivet samt ekonomiska och administrativa konsekvenser. Norge är därmed en av de första länderna i världen som har en utredning om MOOCs på nationell nivå beställd av regeringen.

Ladda ner hela rapporten som pdf-fil: MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Inga kommentarer: